Shakespeare2016 > Tvůrci > Ostravské muzeum

Ostravské muzeum

Ostravské muzeum je paměťovou institucí, jejíž kořeny sahají do poslední třetiny 19. století. Od roku 1931 sídlí muzeum v budově Staré radnice na centrálním náměstí v Moravské Ostravě. Svou koncepci naplňuje dokumentací a prezentací živé i neživé přírody minulosti a současného regionu, jako významnou součát středoevropského prostoru s přesahem do prehistorie a to díky bohatému materiálu zdejšího geologicky zajímavého prostředí. Sbírky zahrnují exponáty a kolekce ze společenskovědných i přírodovědných oborů v počtu několika stovek tisíc.

Výstavní aktivity Ostravského muzea se odehrávají na úrovni mezinárodní spolupráce s muzei a galeriemi Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Polska, Slovenska, Maďarska i zemí východního světa. K špičkovým projektům patřily výstavy z dějin české historie Král, který létal (2013), Cesta ke Zlaté bule sicilské (2015), na kterých vystavované exponáty patřily k pokladům nejvyšší aristokracie.

Ostravské muzeum je zřízeno a financováno statutárním městem Ostrava.

Ostravské muzeum-logo copy

www.ostrmuz.cz

Kontakt

  • Ostravské muzeum,
    příspěvková organizace
    Masarykovo nám. 1
    728 41 Ostrava
  • 597 578 450 muzeum@ostrmuz.cz