Shakespeare2016 > Tvůrci > Ostravské centrum nové hudby

Ostravské centrum nové hudby

Ostravské centrum nové hudby, o.s. (OCNH) vzniklo v roce 2000 díky iniciativě Petra Kotíka jako vyústění série koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, na kterých zazněly skladby Earla Browna, Johna Cage, Alvina Luciera, Pauline Oliveros, Martina Smolky a Karlheinze Stockhausena.

OCNH vzniklo za účelem pořadání Ostravských dnů – Institutu a Festivalu nové hudby, který dává skladatelům, hudebníkům a muzikologům příležitost pracovat s předními představiteli současné hudby. V roce 2005 založilo OCNH mezinárodní komorní orchestrOstravská banda a od roku 2002 pořádá mimořádné koncerty ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od roku 2012 pořádá OCNH ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským festival soudobé opery NODO (New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava). OCNH také vydává odborné publikace.

www.newmusicostrava.cz