Shakespeare2016 > Tvůrci > Milena Kantorová

Milena Kantorová

S tvorbou výtvarnice Mileny Kantorové se setkáváme, aniž víme, v propagační sféře, mj. spolupracovala na návrzích a materiálech pro Komerční banku, Radio Kiss, pivovar Ostravar, Česko-rakouskou pojišťovnu i Nationale-Nederlanden, Šenovskou dopravní společnost, Vítkovice Tours, nápojových automatů Kavamat a mnoha a mnoha dalších.

Známé jsou její obrazy, které užívá jako osobní, soukromou supervizi, protipól své běžné práce. Nejčastěji pracuje technikou vrstvené plastické olejomalby, někdy v kombinaci s kartóny, tvarované keramiky a plátna. V posledních letech vytvořila mj. i velkoplošné ilustrace Sonetů W. Shakespeara a výběru z tvorby P. Gregora.

Co si Milena Kantorová myslí o projektu SO2016…

Co se Vám vybaví, když se řekne Shakespeare?
Pro mě je to krása slova, vášnivost, živočišnost, emoce… prostě život sám. A je prakticky jedno, zda se jedná o postavy té dané doby nebo ty naše současné. Popisovaný život Shakespearových postav se prolíná s politickými skandály, dvorními intrikami i milostnými pletkami. Copak se našich životů nedotýkají politické skandály, pracovní intriky či nechceme zažívat milostná dobrodružství? Životní peripetie a radosti jsou obdobné, ať jde o kteroukoli dobu. A tak jde o naše vlastní životy, naše vlastní emoce…život je tak krásný!

O čem by psal Shakespeare dnes? Jsou jeho díla pro dnešního čtenáře/diváka pořád zajímavá?
Ano, pořád to platí. Dokonce si myslím, že někdy ani sami nevíme, neuvědomujeme si, kolik my všichni v dnešní době užíváme Shakespearových slov v docela běžné řeči. Namátkou: Kam vítr – tam plášť, Příležitost dělá zloděje, Podle šatů poznáš člověka, Prázdný sud vždy duní nejvíce, Zbytečné je plakat nad rozlitým mlékem, V nouzi poznáš přítele a mnohé další. Není to opravdový příklad spojení Shakespeara s námi?

Co vznikne křížením Shakespeara a Ostravy?
Tento projekt? Projekt pro nás všechny.

Kontakt:  731 670 770
milena.kantorova@email.cz

facebook.com/milenakantorovapaintings