Shakespeare2016 > Tvůrci > Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě brzy oslaví 25 let od svého vzniku. Je moderní a dynamicky se rozvíjející univerzitou, která studentům nabízí širokou škálu humanitních a přírodovědných studijních oborů na šesti fakultách. Ostravskou univerzitu zastupuje na festivalu SO2016 Filozofická fakulta, která si zakládá na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům. Vytváří kreativní prostředí, podporuje studentské iniciativy a nabízí vědecké i mimoškolní aktivity dále rozvíjející dovednosti studentů. To platí i v případě kulturních aktivit studentů (literární čtení, filmové kluby, studentské divadelní spolky aj.), jež fakulta zcela přirozeně podporuje. Filozofická fakulta se tento akademický rok zapojila do ostravského kulturního života například festivalem ČUM (Čtení pro univerzitu a město), na němž vystoupili významní současní spisovatelé, ale také osobnosti ostravské kulturní scény. Nejen FF OU, ale také celá Ostravská univerzita jako taková má snahu zapojit se do místního kulturního dění – prezentovala se na Colours of Ostrava, pořádá zajímavé přednáškové akce pro veřejnost v rámci tzv. Science Café a v říjnu 2015 probudila centrum města akcí Jsme Ostravská!!!, jejímž prostřednictvím dala univerzita obyvatelům Ostravy najevo, že se jako instituce s městem identifikuje a že patří do kulturního života tohoto města.

www.osu.cz

Co si o projektu SO2016 myslí proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF OU doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. …

Co se vám vybaví, když se řekne Shakespeare?
Vybaví se mi celosemestrální semináře o Othellovi a Kupci benátském, které jsem ještě jako student absolvoval na ostravské anglistice pod vedením amerického profesora. Teprve tehdy jsem dokázal plně docenit mnohovrstevnatost a aktuálnost Shakespearovy tvorby. A také díky Shakespearovi jsem pochopil, že to podstatné je oku skryté, že lidé jsou snadno manipulovatelní.

O čem myslíte, že by psal  Shakespeare dnes?
Obecně o tomtéž, lidská podstata se od dob alžbětinské Anglie příliš nezměnila. Mění se jen kulisy.

Co vznikne zkřížením Shakespeara a Ostravy?
Důl Vilém. Ostravská duše je nasáklá uhlím, to myslím v dobrém i ve zlém. A Shakespeare zkoumal hlubiny lidské duše, nasvětlil nám i její nejtemnější šachty. Shakespeare Ostrava 2016 je ale také unikátní projekt, díky kterému spojily síly významné kulturní instituce. Jsem rád, že Ostravská univerzita nezůstává stranou.

Kontakt

  • Ostravská univerzita v Ostravě
    Reální 1476/5
    702 00 Ostrava
  • 596 113 009 info@osu.cz