Shakespeare2016 > Tvůrci > Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům.

Jsme tedy profesionálním rádcem ve světě informací. Nabízíme příležitosti k četbě, vzdělávání a setkávání v otevřeném, klidném a přátelském prostředí.

www.kmo.cz

Co se vám vybaví, když se řekne Shakespeare?
Povinně-nepovinná četba.

O čem myslíte, že by psal Shakespeare dnes?
O lásce, o zradě, o světě :-)

Co vznikne zkřížením Shakespeara a Ostravy?
Ostrý shake? O(s)trava ze Shakespeara?

Kontakt

  • Knihovna města Ostravy,
    příspěvková organizace
    28. října 2
    702 00 Ostrava
  • 599 522 111 kmo@kmo.cz