Shakespeare2016 > Tvůrci > Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava je profesionální scéna se stálým uměleckým souborem, zřizovaná statutárním městem Ostravou. Bylo založeno roku 1953. Tvorba DLO je směřována především k dětem a mládeži. Každý všední den nabízí představení a tvořivé dílny školám mateřským, základním i středním, v neděli rodinnému publiku. Jeden až dva večery v týdnu jsou věnovány dospělým divákům. Na alternativní scéně se konají výtvarné a terapeutické dílny pro školy i veřejnost a soustavně na ní pracuje dětské studio.

DLO je pořadatelem dvou mezinárodních festivalů. V lichých letech se koná Spectaculo Interesse –  výběrová soutěžní přehlídka nejlepších loutkářských inscenací z celého světa. V letech sudých Divadlo bez bariér, zaměřené na vytváření komunikačních cest mezi lidmi napříč širokým a nesourodým spektrem společnosti a mostů přes mezilidské bariéry všeho druhu. Každé léto si DLO zve na prkna venkovního amfiteátru poloprofesionální a profesionální loutkářské soubory, které baví děti v rámci akce Léto s pimprlaty.

www.dlo-ostrava.cz

Kontakt

  • Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
    Pivovarská 3164/15
    728 32 Ostrava 1
  • 596 100 500 info@dlo-ostrava.cz