Shakespeare2016 > O projektu

O projektu

Dne 23. dubna 2016 vzpomene kulturní svět 400. výročí úmrtí jedné z největších osobností světové literatury a divadla: dramatika, básníka, herce i divadelního podnikatele Williama Shakespeara. Zemřel ve svých 52 letech téměř na den přesně od svého narození a v jeho místě – v anglickém Stratfordu nad Avonou. Celoročním projektem SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 se ostravská kulturní scéna připojuje ke světovým oslavám jeho nepřehlédnutelného přínosu kultuře a celé společnosti.

Ostravská divadla letos uvádějí Shakespearovo dílo v rámci svých dramaturgií, knihovny pořádají besedy, herci scénická čtení, filharmonie koncerty, muzea výstavy a mnohé další instituce akce na počest výročí úmrtí nejznámějšího rukavičkářova syna. K oslavám se připojují také školy, spolky i jednotlivci. Projekt je otevřenou platformou spolupráce pro každého, kdo připraví libovolný program inspirovaný tvorbou W. Shakespeara. V průběhu roku 2016 tak můžeme Shakespeara v Ostravě potkávat skutečně na každém rohu.

Celá myšlenka SO2016 vznikla z iniciativy Národního divadla moravskoslezského, Letních shakespearovských slavností Ostrava a Kulturního centra Cooltour Ostrava. Záštitu a finanční podporu projektu poskytlo statutární město Ostrava.

V současné době, kdy je společnost neustále rozdělována a mediálně drcena obrovským množstvím často nerelevantních informací, je princip spolupráce a pozitivních impulsů pro Ostravu více než žádoucí. Projekt Shakespeare Ostrava 2016 také ukazuje na výjimečnost ostravské kulturní scény. Nebývá zvykem, aby napříč kulturní scénou dokázaly organizace v takovémto rozsahu spolupracovat, být kreativní a společně tvořit.

Součástí projektu je také výrazný a nápaditý grafický koncept brandmakera a designéra Shawna Antoni Wrighta pracující se dvěma pro Shakespeara nejtypičtějšími tekutinami, a to krví reprezentující člověka a inkoustem symbolizujícím příběh. Vizuální interpretace značky se snaží vytvořit kontrast k dílu, které reprezentuje. Logo propojuje ikonu muže (Shakespeara), ikonu jeviště a příběhu. Vzniká tak abstraktní vyjádření konkrétního uměleckého díla, které pomáhá se od našeho vnímání Shakespearova odkazu odpoutat a zároveň poskytuje prostor je v něm znovu nalézt.