Shakespeare2016 > Shakespearovo výročí oslavují také v Domově pro seniory Kamenec

Shakespearovo výročí oslavují také v Domově pro seniory Kamenec

Celoměstské oslavy Shakespearova výročí můžeme v Ostravě zaznamenat na každém rohu. Shakespeara si svým programem připomínají také uživatelé Domova pro seniory Kamenec (Slezská Ostrava). Součástí pravidelných aktivizačních a volnočasových činností, které připravuje, je v letošním roce právě tématika Shakespearových děl, a to ať už v rámci Klubu vážné hudby, Dramatického poslechu, Soutěžních kvízů, Filmového klubu a nebo Výstavy olejomaleb Mileny Kantorové, která je jedním z tvůrců projektu SO2016.

Uživatelé domova se dokonce účastnili také společného venkovního festivalu Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské, který proběhl na konci září. Pozvánka na venkovní happening navíc k seniorům došla v opravdu netradičním balení – přímo v renesančních kostýmech :-)

Domovu i jeho vedení děkujeme za tak aktivní zapojení do akcí projektu!

FB stránka Domova pro seniory Kamenec