Shakespeare2016 > Program > Williamovo oko

Williamovo oko

Záměrem projektu je připomenout jednoduchým a zábavným způsobem osobnost, odkaz a dílo Williama Shakespeara. V centru města budou instalovány interaktivní objekty  symbolizujících osobu a dílo Williama Shakespeara. Plechová konstrukce solitérního objektu bude tvořena základní krychlí s otvorem, před který bude předsazena silueta postavy WS. Uvnitř objektu ve dvou třetinách výšky bude zakotvena ve svém středu kruhová tabule o průměru něco málo větším, než šířka objektu a její část by měla vyčnívat na boku, aby bylo možno s kruhem otáčet.

Smyslem instalace tohoto zařízení uvnitř objektu je umístění Shakespearových citátů na obvodu kruhu, které by měly být viděny a čteny přes výřez v místě, kde se na přední straně evokující obličej dramatika nachází jeho levé oko. Kruh s citáty by měl být aretován tak, aby se při pohybu vždy posunul o jeden dílek a zobrazil další citát. Aby byl text dobře čitelný, bude nad otvorem zevnitř objektu umístěno zvětšovací sklo a plocha textu na kruhu bude nasvícena LED světlem, které si každý zájemce může rozsvítit stiskem tlačítka umístěným na ploše objektu.

Hravá forma seznámení s citáty je přímočarým a efektivním  způsobem připomenutí Shakespearových děl pro nejširší veřejnost, neboť jeho citáty jsou často používány a často ani nevíme kdo je napsal. Jsou to krátké a výstižné aforismy, které  mají ve většině případů nadčasovost, jsou pochopitelné, stručné a mají obecnou platnost. Citáty jsou nedílnou složkou všech Shakespearových děl – her, básní sonetů. Mají však přidanou hodnotu tím, že ač jsou vyňaty z bezprostředního  kontextu, ve kterém se nachází, získávají nový, obecnější význam, který v původním umístění nemusí být tak výrazný. Citáty použité v projektu jsou převzaty z knihy Martina Hilského „Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara“.