Shakespeare2016 > Program > J. Josek: Na cestě k Shakespearovi

J. Josek: Na cestě k Shakespearovi

Ostravská univerzita, Národní divadlo moravskoslezské a tvůrčí tým projektu Shakespeare Ostrava 2016 srdečně zvou na slavnostní rozloučení s projektem Shakespeare Ostrava 2016.

Přednáška předního odborníka a překladatele doc. PhDr. Jiřího Joska bude nejen o věrnosti a interpretaci překladu děl Williama Shakespeara, ale také o dobovém kontextu a kontinuitě tvorby britského dramatika, kterému Ostrava v letošním roce věnovala více než 100 kulturních událostí.

Po přednášce bude probíhat autogramiáda, zároveň budou mít posluchači možnost si na místě zakoupit knihy z nakladatelství Jiřího Joska.

Tematické okruhy přednášky:

  • Dobový kontext a kontinuita tvorby Williama Shakespeara.
  • Problémy překladu dramatu a specifika překladu Shakespearových her.
  • Překladatelská tradice a vývoj překladatelské normy.
  • Vlastní přístup při interpretaci a nové formulaci díla (problémy dané odlišností jazykových systémů, problémy dané odlišností kontextů, ekvivalence formální a obsahové, překlad ve vztahu k interpretaci postavy a díla, překlady metafor, homofonních výrazů, slovních hříček, malpropismů a komolené řeči apod.).